Home / Restauratioun vun der "Haupt"-Uergel / Juni 2022 34

Restauratioun vun der symphonescher „Haupt“-Uergel an der Kathedral / neie Spilldësch & Installatioun vun de grousse Päifen (Fotoen: Christophe Hubert)